Przechowywanie akt i dokumentów

Samo archiwizowanie  (porządkowanie dokumentów) może nie wystarczyć! Jako doświadczony zespół archiwistów jesteśmy także gotowi świadczyć usługi związane z przechowywaniem akt i dokumentów przedsiębiorstw oraz instytucji funkcjonujących, jak i poddawanych likwidacji. W związku z koniecznością przechowywania dokumentów poszczególnych rodzajów, kategorii archiwalnych przez określony przepisami czas wychodzimy z propozycją tworzenia zakładowych archiwów, składnic akt.

 

Oferta przechowywania akt i dokumentów jest także propozycją dla wszystkich firm, które nie dysponują odpowiednią przestrzenią do takich celów. Korzystanie z naszych rozwiązań jest przy tym bardzo wygodne – macie Państwo nieograniczony i w pełni dowolny dostęp do swojej dokumentacji. Wszystkie akta zostają prawidłowo zabezpieczone i oznaczone dla każdego podmiotu indywidualnie.

W związku ze świadczeniem usług w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej zlikwidowanych podmiotów gospodarczych Spółka jest wpisana do prowadzonego przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych. Tylko te jednostki, które są wpisane do tego rejestru, mogą świadczyć usługi w zakresie przechowywania akt osobowych i płacowych.

 

Archiwum pełne paczek z dokumentami