Przechowywanie akt – Wrocław – pełne bezpieczeństwo

Samo archiwizowanie (porządkowanie) może nie wystarczyć! Jako doświadczony zespół archiwistów jesteśmy także gotowi świadczyć usługi związane z przechowywaniem akt i dokumentów przedsiębiorstw oraz instytucji funkcjonujących, jak i poddawanych likwidacji. W związku z koniecznością przechowywania pism poszczególnych rodzajów, kategorii archiwalnych przez określony przepisami czas wychodzimy z propozycją tworzenia zakładowych archiwów, składnic akt.

 Oferta przechowywania akt i dokumentów jest także propozycją dla wszystkich firm, które nie dysponują odpowiednią przestrzenią do takich celów. Korzystanie z naszych rozwiązań jest przy tym bardzo wygodne – macie Państwo nieograniczony i w pełni dowolny dostęp do swojej dokumentacji. Wszystkie akta zostają prawidłowo zabezpieczone i oznaczone dla każdego podmiotu indywidualnie.

W związku ze świadczeniem usług w zakresie przechowywania, gromadzenia i zabezpieczania dokumentacji osobowej i płacowej zlikwidowanych podmiotów gospodarczych Spółka jest wpisana do prowadzonego przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych. Tylko te jednostki, które są wpisane do tego rejestru, mogą świadczyć usługi w zakresie przechowywania akt osobowych i płacowych.

 

Archiwum pełne paczek z dokumentami

Przechowywanie dokumentów – Wrocław

W przypadku kontroli, np. przeprowadzonej przez ZUS, który może zażądać od nas dostarczenia dokumentacji do weryfikacji, odpowiednia archiwizacja i przechowywanie dokumentów zapewni, że będą one zawsze dostępne praktycznie od ręki.

Przechowywanie dokumentów podlega przepisom prawa w każdym aspekcie. Najważniejsza jest ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Poprawne klasyfikowanie dokumentów będzie niezbędne do właściwego przeprowadzenia ich archiwizacji. Może to mieć związek z grupowaniem elementów według rodzaju nośnika, dostępności i wartości archiwalnej. W tym drugim scenariuszu wymieniamy następujące symbole dokumentów:

  • A – materiały archiwalne oraz dokumenty o wartości historycznej przechowywane dożywotnio,
  • B – pisma niearchiwalne,
  • Bc – dokumenty powtarzalne,
  • B+cyfra – dokumenty przechowywane przez określoną liczbę lat (wskazuje je cyfra),
  • BE+cyfra – dokumenty, które po upływie określonego czasu (ilość lat, które określa cyfra) są analizowane przez archiwum państwowe.

Jako doświadczona firma zewnętrzna zajmiemy się Państwa dokumentacją w sposób rzetelny i profesjonalny. Zadbamy o bezpieczeństwo akt i zapewnimy im miejsce w naszym archiwum.