O spółce Archiwum we Wrocławiu – profesjonalna archiwizacja dokumentów

Prezes Zarządu Hubert Farys ma niezbędne kwalifikacje do prowadzenia działalności archiwalnej. Ukończył studia historyczne ze specjalizacją archiwalną na Uniwersytecie Wrocławskim. Ma także za sobą pięcioletni okres pracy w Archiwum Państwowym we Wrocławiu. Od 1 marca 1996 r. do 30 kwietnia 2005 r. prowadził jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie porządkowania i przechowywania dokumentacji . Od 01 maja 2005 r. do lipca 2012 był Prezesem Zarządu ( a następnie prokurentem samoistnym) Spółki  zajmującej się porządkowaniem i przechowywaniem. Od 2013 roku Prezesem Zarządu Archiwum spółki z o.o.

 

Segregatory na półkach