Usługi archiwizacyjne

Każdy klient ma indywidualne potrzeby w zakresie usług archiwizacyjnych, dlatego do każdego przypadku konstruujemy odpowiednie rozwiązania w ramach naszego systemu składowania i przechowywania akt.

W ramach świadczonej obsługi naszym Klientom oferujemy szereg działań mających na celu poprawne zarządzanie dokumentami. Nasze czynności obejmują:

  • porządkowanie dokumentacji,
  • tworzenie archiwów zakładowych i składnic akt,
  • tworzenie normatywów (przepisów) archiwalno-kancelaryjnych (instrukcji, jednolitych rzeczowych wykazów akt)
  • przechowywanie wszelkiej dokumentacji w tym dokumentacji osobowej i płacowej zlikwidowanych podmiotów gospodarczych i istniejących, działających podmiotów gospodarczych.

Wybierając naszą firmę do obsługi zakładowej dokumentacji Klienci mogą liczyć na fachowość oraz niezbędne doradztwo. W przypadku podjęcia współpracy z Archiwum Sp. z o. o. zapewniamy:

  • bezpieczeństwo wszelkich akt i archiwów przedsiębiorstwa,
  • wygodny i prosty dostęp do przechowywanej przez nas dokumentacji,
  • profesjonalną archiwizację dokumentów bez uchybień,
  • zgodny z wszelkimi normami system przechowywania akt,
  • zmniejszenie obciążenia każdego biura zmagającego się z nieuporządkowanymi aktami,
  • zwolnienie powierzchni magazynowej, którą do tej pory zajmowała dokumentacja.

Każde zlecenie jest opracowywane i realizowane indywidualnie, z dostosowaniem zakresu prac do Państwa potrzeb oraz oczekiwań względem zarządzania aktami i dokumentami. Gwarantujemy także zachowanie pełnej poufności danych, często wrażliwych i wymagających szczególnego systemu bezpieczeństwa.